Quy Định

QUY ĐỊNH ĐÓNG HỌC PHÍ
*********
1-TRUNG TÂM KHÔNG HOÀN LẠI HỌC PHÍ KHI HỌC VIÊN ĐÃ GHI DANH.
2-KHÔNG ĐƯỢC PHÉP VÀO LỚP KHI CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ.
3-KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý CHUYỂN LỚP.
4-QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN LỚP VÀ BẢO LƯU HỌC PHÍ.
(Trung tâm chỉ giải quyết khi có biên lai thu học phí).
+Lớp bình thường : Giải quyết trong tuần đầu khóa học.
+Lớp cấp tốc : Giải quyết trong 2 buổi đầu khóa học.
Sau thời gian quy định trên học viên chuyển lớp phải đóng thêm tiền và không được bảo lưu học phí :
+Lớp ngoại ngữ : Chuyển lớp 1 lần.
+Lớp tin học : Chuyển lớp 1 lần trước ngày khai giảng.
5-QUY ĐỊNH GIẢM HỌC PHÍ
ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH :
+Học viên là thương binh.
+Học viên là con thương binh, con liệt sỹ.
+Gia đình học viên thuộc diện xóa đói giảm nghèo.
+Học viên là bộ đội mới xuất ngũ trong 1 năm đầu kể từ ngày có quyết định.
ĐỐI TƯỢNG KHÁC :
+Học viên là lớp trưởng.

+Học viên vào học trễ từ 3 tuần trở lên.