Tiếng Anh giao tiếp

Tiếng Anh giao tiếp

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG/ GIAO TIẾP
Là khóa học được biên soạn dành riêng cho người lớn nhằm giúp học viên đạt được những kỹ năng Anh ngữ sử dụng trong môi trường thực tế.

Giáo viên đứng lớp luôn dành thời gian để tìm hiểu mục đích học tiếng Anh của học viên, và từ đó sáng tạo những bài học hiệu quả nhằm giúp học viên đạt được mục tiêu của mình.
Thông qua các hoạt động giao tiếp trong lớp, học viên có cơ hội thực hành kỹ năng nghe nói và điều này giúp cho học viên ngày càng hoàn thiện khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh lưu loát hơn. Đồng thời, việc học từ vựng, kỹ năng phát âm và ngữ pháp của học viên cũng được chú trọng và luôn hướng tới việc ứng dụng trong thực tiễn.
GLOBAL ENGLISH

Tiếng anh thông dụng/ giao tiếp

Mục tiêu và Phương pháp

Bên cạnh việc chú trọng luyện phát âm chuẩn, khóa học tiếng Anh thông dụng còn được thiết kế với mục đích phát triển đồng đều, toàn diện các kỹ năng giao tiếp của người học như : Nghe- Nói – Đọc – Viết

Cuối khóa học, ở trình độ Advanced, học viên Năng Khiếu Việt có khả năng:

Sử dụng từ vựng, cấu trúc ngữ pháp ở cấp độ cao để giao tiếp một cách tự nhiên.

Thể hiện và bảo vệ những ý tưởng của mình một cách rõ ràng, mạch lạc.
Nội dung

Với phương pháp tiếp cận bằng nhiều kỹ năng tác động lẫn nhau (Nghe, nói, đọc ,viết), khóa học này sử dụng các hoạt động và bài luyện đan xen thú vị, tập trung vào việc nâng cao khả năng ngôn ngữ.

Từ Beginner đến Advanced học viên sẽ được trang bị kiến thức Ngữ pháp, khả năng Phát âm chuẩn ,sử dụng Từ vựng từ trình độ cơ bản đến nâng cao.
Mục tiêu chính của khóa học

Phát triển kỹ năng : Nghe – Nói – Đọc – Viết

Luyện phát âm

Ngữ pháp – Từ vựng