Chương trình học tiếng Anh sơ cấp trình độ A

CHỨNG CHỈ QUỐC GIA CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO,

DO HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHSP-TP.HCM CẤP

GIÁO TRÌNH : INTERNATIONAL EXPRESS

– Số lớp học (chưa tính lớp luyện thi A) : 5 lớp – từ lớp AVL(lớp anh văn vỡ lòng) đến lớp A4

– Số tiết học : 216 tiết.

– Thời gian học :

* Lớp bình thường : 9 tháng.

* Lớp cấp tốc : 4,5 tháng.

LỚP GIÁO TRÌNH BÀI HỌC SỐ TIẾT HỌC PHÍ BÌNH THƯỜNG CẤP TỐC
AVL
NEW HEADWAY-BEGINNER
01-07 24 200,000 đ
4 tuần 2 tuần
A-1
INTERNATIONAL EXPRESS ELEMENTARY
01-04 48 300,000 đ
8 tuần 4 tuần
A-2
  05-08 48 300,000 đ
8 tuần 4 tuần
A-3
  09-12 48 300,000 đ
8 tuần 4 tuần
A-4
INTERNATIONAL EXPRESS

PRE-INTERMEDIATE

01-06 48 350,000 đ
8 tuần 4 tuần

 

LUYỆN THI CCQG-A Ôn ngữ pháp;luyện NGHE+NÓI+ĐỌC+VIẾT

(được cấp tài liệu miễn phí)